Our publications so far are focussing on fish tagging, which up to now has been the priority one market segment:


A. Rønnekleiv, J. Brungot, D. Wang, R. Bernstein, V. Jahr, K.
Kjølerbakken, L. Hoff, and S. Holm, "Design of Micromachined Resonators
for Fish Identification," in Proc IEEE Ultrasonics Symposium, Rotterdam,
Netherlands, Sep. 2005:
Paper Rotterdam


Brungot, John; Holm, Sverre; Hoff, Lars; Rønnekleiv, Arne; Kjølerbakken,
Kai Morgan; Jahr, Vibeke, VivID AS; patentert metode for merking og
identifisering av fisk i vann, Presentasjon på Havbruk 2004, Gardermoen,
mars 2004:Presentasjon Havbrukskonferansen


S. Holm, J. Brungot, A. Rønnekleiv, V. Jahr, K. M. Kjølerbakken, "Acoustic passive integrated transponders for fish tagging and identification," Aquaculture Engineering, Vol 36(2), March 2007, pp. 122-126.  

A. Rønnekleiv, "Acoustic ID-tags for underwater use", Ultrasonics Symposium, New York, Nov. 2007: http://www.iet.ntnu.no/~aron/