Om Vivid Web

Daglig leder/webutvikler

En nettside er en investering

Jeg startet Vivid Web AS i 2024 og utvikler nettsider og nettbutikker for små og mellomstore bedrifter, lag, foreninger og konsulenter. Jeg blir glad når jeg ser at jeg klarer å bidra positivt til andres vekst.

Når jeg ser at jeg kan være en brikke i å bygge eller opprettholde andres bedrifter, gjennom å lage gode nettsted så kjenner jeg at jobben er meningsfull. Det handler nok mye om at jeg virkelig respekterer at andre prøver å få til noe.

Jeg liker også den kreative prosessen. Det å bli kjent med hvilke behov mennesker har også omsette dette til en nettside som skal gi igjen på investeringen.

Magnus Igland

Vivid Web AS